Day

Tháng Ba 18, 2022
11

ĐĂNG KÍ SÁNG CHẾ

Đăng ký sáng chế là thủ tục xác lập quyền đối với giải pháp kỹ thuật dưới dạng sản phẩm hoặc quy trình nhằm giải quyết một vấn đề xác định thông qua việc nộp...
Xem chi tiết
11

THỦ TỤC CHUYỂN ĐỔI LOẠI HÌNH DOANH NGHIỆP

Chuyển đổi loại hình doanh nghiệp là một hình thức tổ chức lại cơ cấu doanh nghiệp sao cho phù hợp với quy mô và định hướng phát triển của doanh nghiệp đó. Trong trường...
Xem chi tiết
11

GIẤY PHÉP KINH DOANH

Giấy phép kinh doanh là gì? Giấy phép đăng kí kinh doanh là giấy cho phép các cá nhân, các tổ chức hoạt động kinh doanh, khi đáp ứng đầy đủ điều kiện đăng ký kinh...
Xem chi tiết
11

CẤP GIẤY PHÉP LẬP LẬP CƠ SỞ BÁN LẺ CHO CÔNG TY CÓ VỐN ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI

Việt Nam có một thị trường bán lẻ hấp dẫn, giàu tiềm năng, thu hút không chỉ các nhà đầu tư trong nước mà còn rất nhiều nhà đầu tư nước ngoài. Đã có rất...
Xem chi tiết
11

NHÀ ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI GÓP VỐN VÀO CÔNG TY VIỆT NAM

Nhà nước đối xử bình đẳng giữa các nhà đầu tư; có chính sách khuyến khích và tạo điều kiện thuận lợi để nhà đầu tư thực hiện hoạt động đầu tư kinh doanh, phát...
Xem chi tiết