Day

Tháng Bảy 28, 2022
11

Nhượng quyền thương mại

Nhượng quyền thương mại Nhượng quyền thương mại (franchise) là hoạt động thương mại, theo đó bên nhượng quyền cho phép và yêu cầu bên nhận quyền tự mình tiến hành việc mua bán hàng hoá,...
Xem chi tiết

Thay đổi địa chỉ kinh doanh của văn phòng đại diện

Thay đổi địa chỉ kinh doanh của văn phòng đại diện có hai trường hợp: (i) thay đổi địa chỉ văn phòng đại diện không dẫn đến thay đổi cơ quan thuế quản lý (ii)...
Xem chi tiết