Day

Tháng Tám 10, 2022
11

Các biện pháp bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ

Lựa chọn biện pháp bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ Tùy thuộc vào bản chất của tài sản vô hình của chủ sở hữu, pháp luật có những công cụ pháp lý khác nhau...
Xem chi tiết
11

Hồ sơ đăng ký khoản vay nước ngoài

Hồ sơ đăng ký khoản vay nước ngoài là tập hợp các giấy tờ, tài liệu cần thiết theo quy định pháp luật để doanh nghiệp thực hiện trình tự, thủ tục đăng ký khoản...
Xem chi tiết