Danh mục

Sở hữu trí tuệ
11

Sáng kiến là gì? Nội dung điều lệ sáng kiến theo quy định pháp luật

Sáng kiến là giải pháp kỹ thuật, giải pháp quản lý, giải pháp tác nghiệp hoặc giải pháp ứng dụng tiến bộ kỹ thuật để tăng năng suất lao động, tăng hiệu quả công tác...
Xem chi tiết

Quy định về nộp hồ sơ đề nghị kiểm tra, giám sát hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu có yêu cầu bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ

Giải quyết khiếu kiện, khiếu nại của các tổ chức, cá nhân có liên quan về việc xử lý hàng giả, hàng xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ và việc áp dụng các biện...
Xem chi tiết
11

Ký mã hiệu hàng hóa (Marks and numbers) là gì ? Đăng ký mã số, mã vạch cho hàng hóa

Ký mã hiệu hàng hóa (Marks and numbers) là chữ viết, hình vẽ, dấu hiệu, con số thể hiện trên bao bì hoặc trên hàng hóa để dễ nhận biết, xác định hàng hóa trong...
Xem chi tiết
11

Trong các hợp đồng thương mại quốc tế cần lưu ý những gì về sở hữu trí tuệ ?

Các hợp đồng thương mại quốc tế như mua bán hàng hóa quốc tế, hợp đồng xây dựng có yếu tố nước ngoài, hợp đồng đại lý phân phối … trong đó thường có các...
Xem chi tiết
11

Xử lý đối với hàng hóa có dấu hiệu xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ

1. Kiểm tra hải quan Khi kiểm tra thực tế hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu, ngoài việc thực hiện theo quy định tại Thông tư quy định về thủ tục hải quan; kiểm tra, giám...
Xem chi tiết
11

Xác định thiệt hại, yêu cầu và giải quyết yêu cầu xử lý xâm phạm về bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ

Tổn thất về cơ hội kinh doanh là thiệt hại về giá trị tính được thành tiền của khoản thu nhập đáng lẽ người bị thiệt hại có thể có được khi thực hiện các...
Xem chi tiết
11

Căn cứ xác định, tính chất hành vi mức độ xâm phạm về bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ

Đối với các loại quyền sở hữu trí tuệ đã được đăng ký tại cơ quan có thẩm quyền, đối tượng được bảo hộ được xác định theo giấy chứng nhận đăng ký, văn bằng...
Xem chi tiết
11

ĐIỀU KIỆN BẢO HỘ NHÃN HIỆU TẬP THỂ

Nhãn hiệu tập thể là nhãn hiệu dùng để phân biệt hàng hóa, dịch vụ của các thành viên của tổ chức là chủ sở hữu nhãn hiệu đó với hàng hóa, dịch vụ của...
Xem chi tiết
11

ĐĂNG KÍ SÁNG CHẾ

Đăng ký sáng chế là thủ tục xác lập quyền đối với giải pháp kỹ thuật dưới dạng sản phẩm hoặc quy trình nhằm giải quyết một vấn đề xác định thông qua việc nộp...
Xem chi tiết
11

XỬ LÝ VI PHẠM QUYỀN SỞ HỮU TRÍ TUỆ NHƯ THẾ NÀO?

Tài sản về trí tuệ có giá trị vô cùng to lớn trong cuộc sống. Tuy nhiên, xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ trong giai đoạn hiện nay được thực hiện bằng nhiều phương...
Xem chi tiết
1 2 3 4 5