Đăng ký sáng chế mật

Quy định về sáng chế mật lần đầu tiên được ghi nhận tại Luật Sở hữu trí tuệ sửa đổi năm 2022. Theo đó, sáng chế mật là sáng chế được cơ quan nhà nước có thẩm quyền xác định là bí mật nhà nước theo pháp luật về bảo vệ bí mật nhà nước (Theo Khoản 12a, Điều 4 Luật Sở hữu trí tuệ).

Tiêu chí xác định sáng chế mật

Sáng chế mật có liên quan chặt chẽ tới bí mật nhà nước. Theo đó, cần xác định bí mật nhà nước trong sáng chế mật. Do đó, sáng chế mật là bí mật nhà nước có thông tin có nội dung quan trọng do người đứng đầu cơ quan, tổ chức có thẩm quyền xác định căn cứ vào quy định của pháp luật, chưa công khai, nếu bị lộ, bị mất có thể gây nguy hại đến lợi ích quốc gia, dân tộc.

Kiểm soát an ninh đối với sáng chế mật khi nộp đơn đăng ký sáng chế mật tại nước ngoài

Với tính quan trọng của sáng chế mật và liên quan đến bí mật nhà nước, nên Luật Luật Sở hữu trí tuệ sửa đổi năm 2022 đã bổ sung quy định chi tiết về việc kiểm soát an ninh đối với sáng chế trước khi nộp đơn đăng ký ở nước ngoài.

Sáng chế mật trước khi được nộp ra nước ngoài phải được kiểm soát an ninh nếu thỏa mãn cùng lúc 04 yếu tố sau:

  • Sáng chế thuộc các lĩnh vực kỹ thuật có tác động đến quốc phòng, an ninh;
  • Được tạo ra tại Việt Nam;
  • Thuộc quyền đăng ký của cá nhân là công dân Việt Nam và thường trú tại Việt Nam hoặc của tổ chức được thành lập theo pháp luật Việt Nam;
  • Đã được nộp đơn đăng ký sáng chế tại Việt Nam.

Thủ tục đăng ký sáng chế mật

  • Chính Phủ hướng dẫn chi tiết thủ tục đăng ký sáng chế mật.
  • Tính đến tháng 2/2023 Chính phủ chưa ban hành Nghị định hướng Luật Sở hữu trí tuệ sửa đổi năm 2022. Công ty luật KeyPoint sẽ cập nhật thông tin ngay sau khi có Nghị định hướng dẫn về thủ tục đăng ký sáng chế mật. Theo đó, các sáng chế mật vẫn cần chờ đơụ thời gian để có cơ sở thực hiện thủ tục trên thực tế.

Quý khách hàng có nhu cầu đăng ký sáng chế xin vui lòng liên hệ Công ty luật KeyPoint để được tư vấn và hướng dẫn nhanh nhất và có khả năng được cấp bằng độc quyền nhất!

Related Posts

Leave a Reply