Day

Tháng Bảy 9, 2022
11

Điều kiện thành lập công ty dịch vụ đại diện sở hữu trí tuệ

Dịch vụ đại diện sở hữu trí tuệ là gì Đại diện sở hữu trí tuệ (hay còn gọi theo thuật ngữ pháp lý là đại diện sở hữu công nghiệp) sẽ thay mặt cho...
Xem chi tiết
11

Thay đổi đăng ký kinh doanh

Khi doanh nghiệp có sự thay đổi thông tin trong hồ sơ đang ký doanh nghiệp hoặc thông tin ghi nhận trên Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp cần thực hiện thủ tục thay...
Xem chi tiết
11

Thủ tục gia hạn khoản vay nước ngoài ngắn hạn

Căn cứ pháp lý Thông tư 12/2014/TT-NHNN; Thông tư 03/2016/TT-NHNN; Thông tư 05/2017/TT-NHNN. Vay ngắn hạn nước ngoài là gì Khoản vay nước ngoài là cụm từ dùng chung để chỉ Khoản vay nước ngoài...
Xem chi tiết
11

Thời hạn gia hạn giấy chứng nhận đăng ký đầu tư

Thời hạn của Giấy chứng nhận đầu tư Thời hạn của Giấy chứng nhận đầu tư chính là thời hạn hoạt động của dự án đầu tư. Thời hạn của Giấy chứng nhận đầu tư do...
Xem chi tiết
11

Dự án đầu tư nước ngoài phải thực hiện thủ tục quyết định chủ trương đầu tư

Dự án thuộc thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư của Quốc hội Trừ những dự án thuộc thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư của Quốc hội theo pháp luật về đầu...
Xem chi tiết