Danh mục

Tư vấn pháp luật
11

Đăng ký sáng chế mật

Quy định về sáng chế mật lần đầu tiên được ghi nhận tại Luật Sở hữu trí tuệ sửa đổi năm 2022. Theo đó, sáng chế mật là sáng chế được cơ quan nhà nước có thẩm...
Xem chi tiết
11

Tác động của toàn cầu hoá, khu vực hoá đối với các nước đang phát triển

Toàn cầu hoá và khả năng cạnh tranh của nền kinh tế Việt Nam hiện nay; Pháp luật lao động trong quá trình toàn cầu hóa; Những cái tất yếu thời toàn cầu hóa ?...
Xem chi tiết
11

Dịch vụ tư vấn soạn thảo hợp đồng thương mại

Hợp đồng thương mại là gì? Hợp đồng thương mại là một hợp đồng dân sự nhưng được hiểu là các thỏa thuận giữa thương nhân liên quan đến các giao dịch thương mại (hoạt...
Xem chi tiết
11

Giải quyết tranh chấp hợp đồng

Hợp đồng là sự thoả thuận bằng văn bản, tài liệu giao dịch giữa các bên ký kết về việc thực hiện một công việc trong đó có sự quy định rõ ràng về quyền...
Xem chi tiết
11

Nhượng quyền thương mại

Nhượng quyền thương mại (franchise) là hoạt động thương mại, theo đó bên nhượng quyền cho phép và yêu cầu bên nhận quyền tự mình tiến hành việc mua bán hàng hoá, cung ứng dịch vụ...
Xem chi tiết
11

Đăng ký nhãn hiệu cho sản phẩm nông cụ

Ở Việt Nam, nông nghiệp vẫn đang chiếm tỷ trọng lớn trong nền kinh tế nên đã tạo điều kiện cho thị trường sản phẩm nông cụ phát triển. Số lượng các nhà sản xuất...
Xem chi tiết
11

Giải quyết tranh chấp nội bộ doanh nghiệp

Tranh chấp trong nội bộ doanh nghiệp  được hiểu là các mâu thuẫn, bất đồng, tranh chấp phát sinh trong quan hệ kinh doanh, thương mại, lao động, gia đình….giữa hai bên, giữa nhóm hoặc...
Xem chi tiết
11

Cơ quan nào cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư tại Việt Nam?

Vấn đề về thủ tục đăng ký đầu tư hiện nay đang được các nhà đầu tư khá là quan tâm ở Việt Nam. Với từng trường hợp khác nhau, doanh nghiệp sẽ xin Giấy...
Xem chi tiết
11

Sách Quyền tác giả: đường hội nhập không trải hoa hồng – Bình luận luật học và áp dụng vào thực tiễn

Sách Quyền tác giả: đường hội nhập không trải hoa hồng – Bình luận luật học và áp dụng vào thực tiễn Mục lục bài viết 1. Giới thiệu tác giả 2. Giới thiệu hình...
Xem chi tiết
11

Phương thức giải quyết tranh chấp trong thương mại quốc tế bằng toà án

Tranh chấp thương mại quốc tế là: các mâu thuẫn, bất đồng về quyền và nghĩa vụ giữa các bên trong quan hệ thương mại quốc tế.Vậy việc giải quyết các tranh chấp này bằng...
Xem chi tiết
1 2 3 13