Day

Tháng Tám 24, 2022
11

Chấp thuận chủ trương đầu tư là gì? Thẩm quyền chấp thuận chủ trương đầu tư

Chấp thuận chủ trương đầu tư là gì? Luật đầu tư năm 2020 quy định như thế nào về thẩm quyền chấp thuận chủ trương đầu tư? Nhằm phổ biến tới bạn đọc quy định...
Xem chi tiết
11

Các hình thức đầu tư tại Việt Nam được quy định theo Luật Đầu tư năm 2020

Luật đầu tư số 61/2020/QH14 ban hành ngày 17/06/2020 và bắt đầu có hiệu lực từ 01/01/2020 đã có sự điều chỉnh so với Luật đầu tư số 67/2014/QH13, trong đó có quy định về...
Xem chi tiết