Danh mục

Thành lập công ty
11

Ưu điểm và nhược điểm của mô hình công ty cổ phần ?

Mô hình công ty cổ phần là một trong những mô hình công ty phổ biến và được nhiều cá nhân, tổ chức lựa chọn khi thành lập doanh nghiệp để hoạt động kinh doanh....
Xem chi tiết
11

Phân tích cơ cấu tổ chức bộ máy của doanh nghiệp

Bài viết dưới đây sẽ cung cấp cho bạn đọc thêm kiến thức về cơ cấu tổ chức bộ máy của doanh nghiệp. 1. Cơ cấu tổ chức bộ máy doanh nghiệp Cơ cấu tổ...
Xem chi tiết
11

Thủ tục giải thể doanh nghiệp theo quy định của pháp luật

Sau khi thành lập và hoạt động doanh nghiệp kinh doanh không hiệu quả, hoặc không tìm được hướng phát triển như đã đề ra, hoặc không còn khả năng tiếp tục kinh doanh hoặc...
Xem chi tiết
11

Ban kiểm soát trong công ty cổ phần theo quy định của luật doanh nghiệp năm 2020 ?

Việc thành lập Ban kiểm soát của một công ty nhằm giúp các cổ đông kiểm soát hoạt động quản trị và quản lý điều hành công ty. Các công ty trách nhiệm hữu hạn,...
Xem chi tiết
11

Văn phòng đại diện là gì ? Quy định pháp luật về văn phòng đại diện

Bài viết sẽ tập trung làm rõ khái niệm Văn phòng đại diện, chức năng của văn phòng đài diện hay các vấn đề về ký kết hợp đồng, xuất hóa đơn đối với văn...
Xem chi tiết
11

Các vấn đề về tăng, giảm vốn điều lệ của công ty trách nhiệm hữu hạn?

Theo tinh thần của Luật doanh nghiệp năm 2020 về vốn điều lệ của công ty được xác định ở hai thời điểm, khi đăng ký doanh nghiệp và sau thời điểm kết thúc thời...
Xem chi tiết
11

Hộ kinh doanh cá thể là gì ? Đặc điểm, quyền và nghĩa vụ của hộ kinh doanh

Hộ kinh doanh cá thể là cá nhân hoặc hộ gia đình được cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh để tiến hành các hoạt động kinh doanh. Hộ kinh doanh có địa điểm...
Xem chi tiết
11

THAY ĐỔI, BỔ SUNG NGÀNH NGHỀ CHO DOANH NGHIỆP

Khi phát sinh nhu cầu thay đổi, bổ sung ngành nghề đăng ký kinh doanh, doanh nghiệp phải tiến hành thủ tục thông báo thay đổi, bổ sung ngành nghề kinh doanh tại Phòng đăng...
Xem chi tiết
11

THỦ TỤC CHUYỂN ĐỔI LOẠI HÌNH DOANH NGHIỆP

Chuyển đổi loại hình doanh nghiệp là một hình thức tổ chức lại cơ cấu doanh nghiệp sao cho phù hợp với quy mô và định hướng phát triển của doanh nghiệp đó. Trong trường...
Xem chi tiết
11

CÁC TRƯỜNG HỢP PHẢI XÁC ĐỊNH LẠI PHẦN VỐN GÓP CỦA THÀNH VIÊN CÔNG TY TNHH

Các trường hợp phải xác định lại phần vốn góp của thành viên công ty TNHH, đây là vấn đề được rất nhiều quý bạn đọc quan tâm. Bởi lẽ, trong quá trình hoạt động...
Xem chi tiết
1 2 3 4