Thay đổi địa chỉ kinh doanh của văn phòng đại diện

Thay đổi địa chỉ kinh doanh của văn phòng đại diện có hai trường hợp: (i) thay đổi địa chỉ văn phòng đại diện không dẫn đến thay đổi cơ quan thuế quản lý (ii) thay đổi địa chỉ văn phòng đại diện dẫn đến thay đổi cơ quan thuế quản lý.

Nội dung thay đổi địa chỉ văn phòng đại diện được phân loại như sau:

Thay đổi địa chỉ văn phòng đại diện không dẫn đến thay đổi cơ quan thuế quản lý bao gồm:

  • Thay đổi địa chỉ của văn phòng đại diện trong cùng quận;
  • Thay đổi địa chỉ văn phòng đại diện khác quận và có địa chỉ cùng tỉnh với trụ sở chính của công ty.

Thay đổi địa chỉ văn phòng đại diện dẫn đến thay đổi cơ quan thuế quản lý bao gồm:

  • Thay đổi địa chỉ của văn phòng đại diện khác quận và có địa chỉ khác tỉnh với trụ sở chính của công ty;
  • Thay đổi địa chỉ kinh doanh của văn phòng đại diện sang tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương khác nơi đặt trụ sở văn phòng đại diện.

Thay đổi địa chỉ kinh doanh của văn phòng đại diện dẫn đến thay đổi cơ quan thuế quản lý của văn phòng đại diện

Bước 1: Thực hiện thủ tục thay đổi địa chỉ tại cơ quan thuế chuyển đi

Thành phần hồ sơ: Tờ khai điều chỉnh, bổ sung thông tin đăng ký thuế mẫu số 08-MST ban hành kèm theo 105/2020/TT-BTC.

Bước 2: Thực hiện thủ tục thay đổi đăng ký kinh doanh tại Phòng đăng ký kinh doanh

Sau khi nhận được Thông báo về việc người nộp thuế chuyển địa điểm mẫu số 09-MST ban hành kèm theo Thông tư 105/2020/TT-BTC của cơ quan thuế nơi chuyển đi, doanh nghiệp thực hiện đăng ký thay đổi địa chỉ văn phòng đại diện tại cơ quan đăng ký kinh doanh. Thông báo thay đổi nội dung đăng ký hoạt động văn phòng đại diện được gửi đến Phòng đăng ký kinh doanh nơi đặt văn phòng đại diện. Thành phần hồ sơ bao gồm:

  • Thông báo thay đổi nội dung đăng ký hoạt động văn phòng đại diện
  • Giấy uỷ quyền nộp hồ sơ

Thay đổi địa chỉ kinh doanh của văn phòng đại diện không dẫn đến thay đổi cơ quan thuế quản lý của văn phòng đại diện

Doanh nghiệp gửi Thông báo thay đổi nội dung đăng ký hoạt động văn phòng đại diện đến Phòng đăng ký kinh doanh nơi đặt văn phòng đại diện. Trường hợp chuyển địa chỉ nơi đặt văn phòng đại diện sang tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương khác nơi văn phòng đại diện đã đăng ký, doanh nghiệp gửi Thông báo thay đổi nội dung đăng ký hoạt động văn phòng đại diện đến Phòng đăng ký kinh doanh nơi văn phòng đại diện, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh chuyển đến. Hồ sơ bao gồm:

  • Thông báo thay đổi nội dung đăng ký hoạt động văn phòng đại diện.
  • Giấy uỷ quyền nộp hồ sơ.

Khi nhận được Thông báo của doanh nghiệp, Phòng Đăng ký kinh doanh trao Giấy biên nhận, kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ, thay đổi thông tin đăng ký hoạt động văn phòng đại diện trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp và cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động văn phòng đại diện trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ. Trường hợp doanh nghiệp có nhu cầu, Phòng Đăng ký kinh doanh cấp Giấy xác nhận về việc thay đổi nội dung đăng ký hoạt động văn phòng đại diện

Mọi vướng mắc trong quá trình thay đổi địa chỉ kinh doanh của văn phòng đại diện Quý khách hàng vui lòng liên hệ Công ty Luật KeyPoint để được tư vấn chi tiết.

Related Posts

Leave a Reply