Day

Tháng Mười Một 8, 2022
11

Sách Quyền tác giả: đường hội nhập không trải hoa hồng – Bình luận luật học và áp dụng vào thực tiễn

Sách Quyền tác giả: đường hội nhập không trải hoa hồng – Bình luận luật học và áp dụng vào thực tiễn Mục lục bài viết 1. Giới thiệu tác giả 2. Giới thiệu hình...
Xem chi tiết
11

Phương thức giải quyết tranh chấp trong thương mại quốc tế bằng toà án

Tranh chấp thương mại quốc tế là: các mâu thuẫn, bất đồng về quyền và nghĩa vụ giữa các bên trong quan hệ thương mại quốc tế.Vậy việc giải quyết các tranh chấp này bằng...
Xem chi tiết