Danh mục

Sở hữu trí tuệ
11

Đăng ký nhãn hiệu cho sản phẩn bán trên shopee.vn

Trong một thập kỷ trở lại đây công nghệ thông tin phát triển mạnh mẽ, công nghệ đã thay đổi nhiều thối quen của con người và một trong những thói quen có xu hướng...
Xem chi tiết
11

Có bắt buộc phải đăng ký nhãn hiệu mới được sử dụng nhãn hiệu hay không?

Có nên sử dụng nhãn hiệu trước thời điểm đăng ký nhãn hiệu độc quyền hay không ? Quy trình, thủ tục, cách thức để bảo hộ một nhãn hiệu thành công theo quy định...
Xem chi tiết
11

Các biện pháp bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ

Lựa chọn biện pháp bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ Tùy thuộc vào bản chất của tài sản vô hình của chủ sở hữu, pháp luật có những công cụ pháp lý khác nhau...
Xem chi tiết
11

Cách lập bản mô tả sáng chế, giải pháp hữu ích ? Thủ tục đăng ký sáng chế mới nhất ?

Thủ tục đăng ký bảo hộ độc quyền đối với các sáng chế tại Việt Nam đòi hỏi nhà sáng chế phải tuân thủ những quy trình thẩm định, quá trình xét nghiệm về hình...
Xem chi tiết
11

Sáng kiến là gì? Nội dung điều lệ sáng kiến theo quy định pháp luật

Sáng kiến là giải pháp kỹ thuật, giải pháp quản lý, giải pháp tác nghiệp hoặc giải pháp ứng dụng tiến bộ kỹ thuật để tăng năng suất lao động, tăng hiệu quả công tác...
Xem chi tiết
11

Quyền sở hữu công nghiệp trong tư pháp quốc tế ghi nhận thế nào?

Quyền sở hữu công nghiệp là một trong các nội dung cơ bản của quyền sở hữu trí tuệ. Trong khoa học tư pháp quốc tế, quyền sở hữu công nghiệp được nhìn nhận như...
Xem chi tiết

Thủ tục cấp phép sử dụng tác phẩm Âm nhạc

Trước khi tổ chức, cá nhân sử dụng tác phẩm âm nhạc với các mục đính kinh doanh (không thuộc trường hợp không phải xin phép và trả phí theo quy định) thì tổ chức,...
Xem chi tiết
11

Quy trình đăng ký nhãn hiệu

Đăng ký nhãn hiệu là điều kiện cần và đủ để nhãn hiệu hàng hóa, dịch vụ bước chân vào thị trường. Tại Việt Nam, nhãn hiệu được xác lập quyền theo nguyên tắc “Fisrt...
Xem chi tiết
11

Ngày ưu tiên và quyền ưu tiên trong đăng ký nhãn hiệu

Nguyên tắc ưu tiên là một trong hai nguyên tắc bảo hộ đối với quyền sở hữu công nghiệp, nguyên tắc này được quy định tại Điều 91 Luật Sở hữu trí tuệ hợp nhất...
Xem chi tiết

Trong các hợp đồng thương mại quốc tế cần lưu ý những gì về sở hữu trí tuệ ?

Các hợp đồng thương mại quốc tế như mua bán hàng hóa quốc tế, hợp đồng xây dựng có yếu tố nước ngoài, hợp đồng đại lý phân phối … trong đó thường có các...
Xem chi tiết
1 2 3 4 5